Tutoriál FLASH: Ako vytvoriť animovaný výsuvný panel

Tutoriál FLASH: Ako vytvoriť animovaný výsuvný panel

Výsuvný panel sa využíva často ako grafický animovaný prvok v interaktívnych prezentáciách. Tento prvok je možné umiestniť kdekoľvek v prezentácii. Po kliknutí sa vysúva a zobrazuje svoj obsah, ktorý môže byť textový alebo netextový - obrázky. K príprave takéhoto prvku je potrebné využiť aj ActionScript k jeho ovládaniu.

Tutoriál HTML5: Ako jednoducho vložiť zvukovú nahrávku do webovej stránky

Tutoriál HTML5: Ako jednoducho vložiť zvukovú nahrávku do webovej stránky

Audio a video patrili odjakživa k neodmysliteľnej súčasti webových stránok. Zvukové ukážky a video-súbory patrili a patria k dôležitým súčastiam obsahu modernej webovej stránky. Audio a video sa dalo používať vďaka zásuvným modulom internetových prehliadačov. V HTML5 existujú nové metódy vkladania multimediálneho obsahu.

Tutoriál PHP: Ako si vytvoriť jednoduchú navigáciu pre dynamickú webovú stránku

Tutoriál PHP: Ako si vytvoriť jednoduchú navigáciu pre dynamickú webovú stránku

Pri statických webových stránkach (HTML/CSS) sa pri prekliknutí na podstránku vymení podstránka s hlavnou stránkou. Nejde o nič výnimočné. Problém nastáva vtedy, keď je potrebné niečo na stránku doplniť alebo pozmeniť. Predstavme si situáciu, že máme webové stránky, kde okrem hlavnej stránky je niekoľko podstránok. Aby sa dalo z každej podstránky dostať na hlavnú stránku, aby sme sa vedeli preklikávať medzi jednotlivými podstránkami, musíme mať umiestnené navigačné menu s odkazmi okrem hlavnej stránky aj na všetkých podstránkach. Ak by sme chceli doplniť ďalšiu podstránku, okrem jej zhotovenia je potrebné vytvoriť na túto podstránku príslušný odkaz - link a umiestniť ho ako na hlavnú stránku, tak aj na všetky podstránky. Dosť veľa práce. Preto si v tomto článku ukážeme jednoduchý navigačný systém, pri ktorom využijeme konštrukciu switch() na zabezpečenie preklikávania obsahu podstránok, ktorý sa externe načíta pomocou príkazu "include".

Tutoriál PHP: Ako si vytvoriť náhodne meniace sa citáty a náhodne meniace sa obrázky vo www stránke

Tutoriál: Ako si vytvoriť náhodne meniace sa citáty a náhodne meniace  sa obrázky vo www stránke

V tomto článku si ukážeme na dvoch príkladoch využitie konštrukcie switch pri náhodnom generovaní obsahu webových stránok. V prvom príklade si ukážeme ako zobrazovať náhodne citáty na webovej stránke. V druhom príklade citáty zameníme za obrázky. Takýmto spôsobom vieme vytvoriť napr. dynamickú hlavičku webovej stránky, kde sa bude náhodne zobrazovať ľubovoľný počet obrázkov.

Tutoriál PHP: Ako si "zaheslovať" webové stránky

Ako si  "zaheslovať" webové stránky

Sprístupňovanie obsahu webových stránok je často riešený problém. V tomto článku sa budeme venovať sprístupneniu obsahu webových stránok na základe zadania mena a hesla prostredníctvom webového formulára. Podobným postupom sa rieši aj prihlasovanie vo webových stránkach, avšak v našom prípade to nie je celkom o prihlasovaní, nakoľko meno a heslo, ktoré budeme používať nebude uložené v databáze MySQL. Ukážeme si, ako sa používa session premenná, a ako sa s ňou pracuje.

Turoriál: Ako vytvoriť viacstĺpcový layout - časť 2. (responzívny layout pomocou Media Queries)

Turoriál: Ako vytvoriť viacstĺpcový layout - časť 2. (responzívny layout pomocou Media Queries)

Ak povieme, že layout je responzívny, to znamená, že sme vytvorili šablónu štýlov, ktoré prispôsobia webovú stránku v závislosti na typu použitého média (notebook, tablet, smartfón). Media Queries umožňuje v CSS zmeniť prezentovanie stránky na základe veľkosti obrazovky, ktorú návštevník webu používa. V minulosti sa používal JavaScript na detekovanie veľkosti obrazovky. V súčasnosti sa detekovanie realizuje pomocou šablóny štýlov CSS3.

Stránky