Tutoriál PHP #1: Úvod do PHP - možnosti zápisu skriptu

Tutoriál PHP #1: Úvod do PHP - možnosti zápisu skriptu

PHP je skriptovací jazyk, ktorý sa vkladá medzi priamo do dokumentu HTML, čiže medzi značky v zdrojovom kóde webovej stránky.

PHP kód je viditeľne oddelený od HTML kódu aj iných kódov, ktoré sa môžu v HTML dokumente použiť.

Zápis PHP kódu je možné demonštrovať na známej ukážke "Hello World":

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>HTML dokument</title>
</head>
<body>
<?php 
	echo "<h1>HELLO WORLD !</h1>";
?>
</body>
</html>

Kombinovanie HTML a PHP kódu v jednom dokumente.
PHP je skriptovací jazyk, ktorý obohacuje statické webové stránky o dynamické prvky (napr. prihlasovanie, kalendár, dátum, mailový formulár a pod.).
Je dôležité pripomenúť, že PHP je serverový skriptovací jazyk. To znamená, že všetky PHP príkazy v HTML dokumente sa spracujú na webovom serveri a do prehliadača (klienta) sa odošle výsledok tohto spracovania. Uvediem príklad:
- na webovej stránke je zobrazený kalendár, ktorý pozostáva okrem informácie o dni, mesiaci a roku aj z informácie o meninách ("Dnes je xx.xx.xxx, meniny má Janko, zajtra Peter"). Táto známa veta je súčasťou mnohých web stránok. Tento kalendár môže byť vytvorený pomocou PHP kódu. Ak by sa používateľ pozrel na zdrojový kód webovej stránky, kde sa kalendár nachádza, uvidel by len túto známu vetu - ("Dnes je xx.xx.xxx, meniny má Janko, zajtra Peter"). Je to výsledok spracovania PHP kódu, ktorý sa vykonal na webovom serveri. Celý PHP kód, ktorý obsluhuje celý kalendár, nie je vidieť. Identifikácia PHP kódu v HTML dokumente. 
Skriptovací jazyk PHP je možné zapísať niekoľkými spôsobmi:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>HTML dokument</title>
</head>
<body>
<!--štandardný zápis-->
<?php 
	echo "<h1>HELLO WORLD !</h1>";
?>

<!--dlhý zápis pou žívaný predovšetkým v prostredi FrontPage-->
<script language="php">
	echo "<h1>HELLO WORLD !</h1>";
</script>

<!--skrátený zápis-->
<?
	echo "<h1>HELLO WORLD !</h1>";
?>

<!--verzia zápisu ASP-->
<%
	echo "<h1>HELLO WORLD !</h1>";
%>

<!--krátky zápis bez príkazu echo-->
<?=
	"<h1>HELLO WORLD !</h1>";
?>

<!--krátky zápis ASP bez príkazu echo-->
<%=
	 "<h1>HELLO WORLD !</h1>";
%>

</body>
</html>

My budeme používať štandardný zápis PHP.
V ďalšej časti tejto kapitoly si ukážeme, ako zadávať dáta do formulára s použitím PHP kódu. Vysvetlíme si to na troch možných verziách zápisu PHP kódu v HTML dokumente.
Príklad: Zadávanie dát do formulára - verzia 1

<?php
echo "<!DOCTYPE HTML>";
echo "<html>";
echo "<head>";
echo "<meta charset=\"utf-8\">";
echo "<title>Formulár s použitím PHP - verzia 1</title>";
echo "</head>";
echo "<body>";

 if (isset($_POST['Odoslat'])) {
  printf("<p>Ahoj %s %s</p>\n",$_POST['oslovenie'],$_POST['name']);
 }
 echo " <form method='POST' action='formtest1.php'>\n";
 echo " <select name='oslovenie'>\n";
 echo " <option>Pani</option>\n";
 echo " <option>Pán</option>\n";
 echo " </select>\n";
 echo " <input type='text' name='name'>\n";
 echo " <input type='submit' name='Odoslat' value='Pošli!'>\n";
 echo " </form>\n";

echo "</body>";
echo "</html>";
?>


Príklad: Zadávanie dát do formulára - verzia 2

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Formulár s použitím PHP - verzia 2</title>
</head>
<body>

<?php
 if (isset($_POST['Odoslat'])) {
?>
 <p>Ahoj
 <?php echo $_POST['oslovenie']; ?>
 <?php echo $_POST['name']; ?>
 </p>
<?php
 }
?>
 <form method='POST' action='formtest2.php'>
 <select name='oslovenie'>
 <option>Pani</option>
 <option>Pán</option>
 </select>
 <input type='text' name='name'>
 <input type='submit' name='Odoslat' value='Pošli!'>
 </form>

</body>
</html>


Príklad: Zadávanie dát do formulára - verzia 3

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Formulár s použitím PHP - verzia 3</title>
</head>
<body>

<?php
 if (isset($_POST['Odoslat'])) {
  printf("<p>Ahoj %s %s</p>\n",$_POST['oslovenie'],$_POST['name']);
 }

?>
 <form method='POST' action='formtest3.php'>
 <select name='oslovenie'>
 <option>Pani</option>
 <option>Pán</option>
 </select>
 <input type='text' name='name'>
 <input type='submit' name='Odoslat' value='Pošli!'>
 </form>

</body>
</html>

Komentár:
Ak sa pozrieme na zápis pomocou verzie 1, vidíme, že okrem samotného formulára využívame PHP skript aj zápis HTML značiek. Aby bol kód dobre čitateľný, na konci každého riadku sa použije zalomenie ( príkaz \n). Nevýhodou tohto riešenia je, že musíme na každý riadok zápisu používať príkaz echo spolu s úvodzovkami a bodkočiarkou na konci riadku. Pri väčšom množstve kódu sa môže tento stať neprehľadným. Tento spôsob zápisu je plne funkčný, no z hľadiska praktickosti nie veľmi výhodný.
V zápise kódu pomocou vo verzii 2 sa PHP kód používa čo najmenej. PHP je použité len na zabezpečenie funkčnosti formulára. Všade, kde je to možné, sa použil HTML kód. Ako je z kódu zrejmé, je oveľa lepšie čitateľný, ako kód vo verzii 1. Ani verzia 2 nie je celkom ideálna.
Verzia 3 je ďalšou možnosťou, ako vytvoriť funkčný formulár. V podstate, ako je zrejmé z kódu, ide o kombináciu zápisov verzie 1 a verzie2. PHP je tu použité na minimálnom počte riadkov.

Ak by sme to mali zhrnúť, všetky tri verzie nám dajú rovnaký formulár s rovnakou funkciou. Dokonca pri pohľade na webovej stránke nie je možné rozlíšiť, ktorý zo zápisov sa použil. Tiež neexistuje pravidlo, koľko by sa malo použiť PHP kódu. Je to na uvážení jednotlivca - programátora, aký zápis použije. Ale jedno nepísané pravidlo predsa existuje: každá funkcia sa dá naprogramovať pomocou väčšieho aj pomocou menšieho množstva kódu. Používanie menšieho množstva kódu je prehľadnejšie a profesionálnejšie.

Rubriky: